Home

Juan Kasari BIO

on Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, joka on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteiden koulutusohjelmasta.
Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityisnäyttelyissä mm. Sinne galleriassa Helsingissä, Galleria Hippolytessä ja MUU Galleriassa Helsingissä, valokuvakeskus Perissä Turussa sekä useissa kuratoiduissa ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Taiteilijana Juan Kasaria kiinnostaa venyttää valokuvan käsitettä eri suuntiin ja rikkoa valokuvan pintarakennetta materiaalikokeiluilla. Hän yhdistää teoksissaan esimerkiksi epoksilakkaa ja puhdasta pigmenttiä digitaalisiin efekteihin. Hän on samalla hyödyntänyt kuvien tekemisessä myös tietokoneohjelmointia ja numeraalisia keinoja.

Kasarin näyttelyt ovat kokonaisvaltaisia installaatioita, sisältäen tilaan rakennettuja elementtejä, useita videoprojisointeja, ääntä, valokuvaa sekä luonnon- ja keinovaloa.
Susanna MäkinenArtist statement

Teokseni ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Keino-ja luonnonvalo, päällekkäisten vidoeprojisointien kerroksellisuus ja katsojan läsnäolo muokkaa tilaa ja teoksia ja näin ollen muodostaa uusia muuttuvia merkityksiä.

Vime aikaiset työt pohjaavat Mondrianin ajatukseen kauneusarvoista ilman todellisuuden ulkoista jäljittelyä tai tapahtumasarjan kertovuutta. Projisoinneissa käytän perusvärejä ja niiden kompositioita.

Taiteellisessa työssäni olen kiinnostunut ihmisten- ja mikrokosmosten sisällä olevista jännitteistä ja aikaisemmat isommat yksityisnäyttelyni (Gated Community ja Real White Panthers) kuvasivat konkreettisia suljettuja yhteisöjä. Viimeaikaisissa näyttelyissäni kuvakieli on mennyt paljon abstraktimpaan suuntaan, sisältäen edelleen samat teemat.
Juan Kasari
Juan Kasari

a MFA from the Academy of fine arts, Time and Space Arts study programme, is a visual artist living and working in Helsinki.
His works have recently been shown at Sinne gallery in Helsinki, Photographic gallery Hippolyte and MUU Gallery in Helsinki, Photographic center Peri in Turku, as well as several group exhibitions in Finland and Abroad.


As an artist Juan Kasari is interested in stretching the concept of a photograph and breaking it’s texture with experimental substances. In his works, Kasari combines epoxy lacquer and pure pigment to achieve digital effects. He also uses digital and numeric means in making of the images.Juan Kasari

är en bildkonstnär som bor och arbetar i Helsingfors. Han har en examen från utbildningsprogramet Tid-rumkonst på Bildkonstakademin. Hans verk har visats i separatutställningar på bland annat gallerierna Hippolyte och Muu i Helsingfors, samt ett antal kuraterade grupputställningar i Finland och utomlands

Konstnären Juan Kasari sträcker på begreppet fotografi i olika riktningar och bryter fotografiets ytstruktur via materialexpriment. I sina verk kombinerar han exempelvis epoxilack och rena pigment till digital effekter. I sina bilder utnyttjar Kasari även datorprogram och numeriska metoder.


Contact:


For artist inquiry/exhibitions/ commercial gallery presentation /press material
juan.kasari@gmail.com